22:21 | 12/02/2019

Vĩnh Phúc: Thành ủy Vĩnh Yên triển khai nhiệm vụ năm 2019

(Xây dựng) - Ngày 12/02, Thành ủy Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Phạm Hoàng Anh - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Anh - Ủy viên Ban thường Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên khẳng định: “Năm 2018 Đảng bộ thành phố đã đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, chung sức chung lòng, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng 16,7% so với cùng kỳ, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu ngân sách đạt cao nhất từ trước đến nay. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh xã hội được đảm bảo, an ninh, quốc phòng được giữ vững, xây dựng hệ thống chính trị ngày được tăng cường, củng cố và vững mạnh”. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng chỉ rõ những khó khăn, hạn chế của thành phố đó là: “Kinh tế thành phố phát triển nhưng chưa đồng đều; hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý đất đai, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết đất dịch vụ còn nhiều khó khăn”. Đồng chí Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Phạm Hoàng Anh đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thảo luận đóng góp ý kiến, giải pháp, tạo sự thống nhất, đồng thuận.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019. Thành ủy Vĩnh Yên đã triển khai, giao nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Năm 2019, Thành ủy xác định tập trung các nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống và nêu gương của cán bộ đảng viên; xây dựng hệ thống bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Trung ương, gắn với thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy, Đề án 04, kế hoạch 13 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; triển khai toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định điều lệ Đảng, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân...

Cụ thể các nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND TP Nguyễn Minh Sơn đã đề cập đến những giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn vị chức năng của thành phố, các xã, phường bám sát chủ đề công tác năm, hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng TP Vĩnh Yên cơ bản hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại I, có nhiều hoạt động lập thành tích kỷ niệm 120 năm thành lập đô thị Vĩnh Yên, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, đóng góp các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, phát triển ngành dịch vụ, sản xuất nông nghiệp; trong công tác quản lý đất đai, giải quyết đất dịch vụ, việc nâng cao chất lượng công tác quản lý trật tự đô thị, công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, công tác phát triển đảng viên, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị...

Đồng chí Lương Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vĩnh Yên báo cáo các vấn đề của Thành uỷ trong thời gian qua.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Hoàng Anh trân trọng cảm ơn, tiếp thu những ý kiến đóng góp từ cơ sở, đồng thời nhấn mạnh: “Năm 2019, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm mà thành phố xác định chủ đề “Đẩy mạnh bồi thường giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội; tập trung chỉnh trang đô thị, phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 16,3%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,92%. Do vậy, đề nghị cấp ủy từ thành phố đến cơ sở cần có những đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, lấy hiệu quả làm thước đo, lấy kết quả để đánh giá, bắt tay vào công việc ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới, bằng trí tuệ, kế hoạch và lộ trình cụ thể, với một quyết tâm cao, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, trọng tâm là hoàn thành cơ bản các tiêu chí đô thị loại I, kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên. Với niềm tin mới, động lực mới, Đảng bộ và nhân dân thành phố sẽ quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX”.

Bích Huệ

Các bài đã đăng: