21:38 | 07/05/2019

Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Xã Kim Xá chuyển mình trong xây dựng Nông thôn mới

(Xây dựng) - Có thể khẳng định sau nhiều năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) với mục tiêu “lấy sức dân lo cuộc sống cho dân” và “người dân là chủ thể trong chương trình xây dựng NTM”, bộ mặt nông thôn của xã Kim Xá có nhiều thay đổi, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể.

100% các tuyến đường đều được bê tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện

Ban đầu mới triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Kim Xá gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, sau nhiều năm phấn đấu, xã đã đạt được những kết quả tốt. Đến nay, xã đã hoàn thành 17/19 tiêu chí đó là nhờ làm tốt việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.

Khi được bàn, được biết và hiểu rõ nghĩa vụ thì nhân dân trên địa bàn xã nhiệt tình ủng hộ và chung sức xây dựng NTM bằng việc hiến đất, cây cối, hoa màu, góp công mở đường giao thông, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng nhà văn hóa, trường lớp học, xóa nhà tạm, nhà dột nát...

Chia sẻ với phóng viên ông Đỗ Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Xá cho biết: “Từ khi thực hiện xây dựng NTM, người dân được hưởng lợi rất nhiều về giao thông, thủy lợi, điện lưới quốc gia, trường học, trạm y tế và đã tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển mạnh”.

Với mục tiêu trong năm 2019 cán đích NTM, xã Kim Xá đang tiếp tục nỗ lực hoàn thành 2 tiêu chí còn lại, đó là tiêu chí về giao thông, tiêu chí cơ sở văn hóa.

Đối với tiêu chí về giao thông nông thôn còn chưa hoàn thành là do thiết kế ban đầu làm đường ở thôn Hoàng Thượng, Kim Xá là 5m nhưng nhân dân yêu cầu cần mở rộng thêm 50cm khiến việc triển khai còn chậm; Cơ sở vật chất văn hóa, xây dựng trung tâm văn hóa thể thao đang dần hoàn thiện. Nhà văn hóa 8/8 thôn cơ bản đã đạt, các nhà văn hóa đã tu sửa cải tạo chỉ còn trang trí nội thất.

Để đạt mục tiêu hoàn thành xã NTM, thời gian tới, xã Kim Xá tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể với phương châm: Quyết liệt và hiệu quả; tranh thủ mọi nguồn lực từ bên ngoài để sớm hoành thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Với sự nỗ lực không ngừng, đến nay, bộ mặt nông thôn của xã Kim Xá đã có nhiều đổi mới. Trong đó, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng lên; hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố; thu nhập ổn định, điều kiện sống của người dân ngày càng được cải thiện; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM được nhân dân hưởng ứng tích cực.

Trang Lê

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: