10:24 | 17/08/2019

Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Xã Phú Đa duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

(Xây dựng) - Có thể khẳng định sau nhiều năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) với mục tiêu “Lấy sức dân lo cuộc sống cho dân” và “Người dân là chủ thể trong chương trình xây dựng NTM” bộ mặt nông thôn xã Phú Đa có nhiều thay đổi, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể.


Các tuyến đường giao thông nội đồng đều được cứng hóa, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế.

Từ năm 2016 đến nay, xã đã tập trung đầu tư xây dựng 5,5km đường trung tâm xã lên huyện, đường trục thôn xóm dài 2,9km và đường ngõ xóm dài 10,7km. Trong phát triển kinh tế, đã tổ chức tập trung quy hoạch vùng sản xuất, đưa các loại cây con, giống mới có giá trị cao vào sản xuất tại địa phương như: Khoai tây, rau màu các loại; đầu tư nhà màng, nhà lưới, cơ giới hóa trong vùng sản xuất rau an toàn, chuyển dịch lao động, phát động hộ đa ngành nghề, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại. Tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch; xây dựng và thực hiện đề án thu gom rác thải sinh hoạt; hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo xây dựng các công trình nước sạch, nhà tắm, bể chứa nước và nhà tiêu hợp vệ sinh... Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,39 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,65%.

Nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt chuẩn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, tiến tới hoàn thành tiêu chí kiểu mẫu vào năm 2020, UBND xã Phú Đa đã ban hành kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020, góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí: Nông nghiệp được đổi mới đảm bảo cho sự phát triển đồng bộ, sản xuất theo hướng tập trung, liên kết trong sản xuất, kết cấu hạ tầng nông thôn đáp ứng tốt yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống người dân, từng bước nâng cao thu nhập của người dân.

Đồng thời, xác định rõ nội dung công việc của từng tiêu chí cần phải được duy trì và phát triển; thời gian thực hiện, trách nhiệm của các ban, ngành trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và việc duy trì, phát triển các tiêu chí phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu của người dân. Phối hợp chặt chẽ phong trào xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu với các phong trào thi đua khác, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trang Lê

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: