21:02 | 09/10/2019

Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Xã Vân Xuân chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

(Xây dựng) - Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) với mục tiêu “Lấy sức dân lo cuộc sống cho dân” và “Người dân là chủ thể trong Chương trình xây dựng NTM”. Đến nay, trên địa bàn xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện.


NTM trên miền quê xã Vân Xuân ngày càng khởi sắc.

Quá trình xây dựng NTM trên địa bàn xã thời gian qua đã đạt được thành tựu đáng kể. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản bảo đảm, tạo sự thuận lợi trong giao lưu buôn bán và phát triển sản xuất.

Các thôn trong xã đã quan tâm hơn và tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung trọng điểm, bức xúc trên địa bàn và có nhiều cơ chế, chính sách linh hoạt để huy động nguồn lực thực hiện chương trình. Nhờ đó, tốc độ đạt tiêu chí của xã tăng lên rõ rệt. Kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống người dân được các địa phương quan tâm xây dựng, nâng cấp; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, thu nhập của người dân nông thôn tăng nhanh hơn.

Bên cạnh đó, công tác phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo được triển khai mạnh mẽ và thực hiện dồn điền, đổi thửa, thiết kế lại kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

Đến nay, xã Vân Xuân đã cán đích NTM, tất cả các tuyến đường trong xã đều được bê tông hóa, 100% các thôn có nhà văn hóa, 3/3 trường đã có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia theo quy định của tiêu chí. Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2018 là 39,5 triệu đồng và tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%.

Hy vọng với sự đoàn kết nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong xã, cùng vượt qua mọi khó khăn, thách thức phấn đấu thi đua trong lao động sản xuất, không ngừng học tập nâng cao trình độ, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng cùng chung sức đồng lòng quyết tâm xây dựng xã Vân Xuân ngày càng giàu đẹp.

Trang Lê

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: