16:00 | 21/03/2019

Xây dựng nông thôn mới ở Chấn hưng, Vĩnh Phúc: Quyết tâm về đích sớm

(Xây dựng) - Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, sau hơn 6 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay xã Chấn Hưng (huyện Vĩnh Tường) đã hoàn thành 16/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại đang được xã gấp rút hoàn thiện để quyết tâm về đích NTM năm 2019.

Để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện NTM vào năm 2019, xã Chấn Hưng đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn xã. Theo đó, sẽ xây dựng NTM xã Chấn Hưng có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển theo hướng hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý. Bên cạnh đó, sẽ xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ. Gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch, có hệ thống chính trị vững mạnh, xã hội ổn định, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững, môi trường, sinh thái được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Để thực hiện được điều đó, hiện nay các công trình đang được xã tập trung triển khai như: Hiện công trình nhà văn hóa thôn Khoát đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành đúng theo kế hoạch đề ra. Để đảm bảo chất lượng công trình, trong quá trình xây dựng nhà văn hóa, nhân dân thôn Khoát luôn cắt cử người thường xuyên kiểm tra, giám sát.

Với diện tích 12m2, tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng, các hạng mục công trình xây dựng như nhà luyện tập thể thao đơn giản, nhà vệ sinh, bờ chắn đất, tường rào, và sân khấu nổi của Trung tâm văn hóa xã Chấn Hưng cũng đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng và đây cũng là một trong 3 tiêu chí để xã Chấn Hưng hoàn thành trong xây dựng NTM.

Với sự nhất trí đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, năm 2019 xã Chấn Hưng quyết tâm sẽ về đích NTM theo đúng lộ trình đề ra.

PV

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: