19:32 | 19/01/2019

Ý kiến của Bộ Xây dựng về chính sách nhà ở đối với người có công với cách mạng ở Trà Vinh

(Xây dựng) - Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1363/SXD-QLN ngày 29/11/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn quy định của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.


Ảnh minh họa. (Nguồn:Travinh.gov.vn)

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh với nội dung như sau:

Theo báo cáo tại Văn bản số 1363/SXD-QLN, một số trường hợp có tên trong Đề án của tỉnh đã phê duyệt và đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra đến ngày 31/5/2017 nhưng đã được hỗ trợ từ các nguồn khác nên không còn nhu cầu hỗ trợ, dẫn đến dư kinh phí ngân sách Trung ương đã cấp.

Hiện nay, địa phương đề nghị được sử dụng nguồn kinh phí dư này để hỗ trợ cho các trường hợp khác có tên trong Đề án của tỉnh đã phê duyệt và đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra đến ngày 31/5/2017 nhưng có nhu cầu chuyển đổi hình thức hỗ trợ từ sửa chữa sang xây mới mà không vượt số kinh phí ngân sách Trung ương đã cấp cho địa phương.

Về nội dung nêu trên, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh nghiên cứu quy định tại điểm đ Khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 63/NQ-CP để thực hiện.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: