11:10 | 10/10/2018

Ý kiến của Bộ Xây dựng đối với đề nghị phê duyệt Đề án di dời bến cảng Hoàng Diệu thuộc cảng biển Hải Phòng

(Xây dựng) - Vừa qua, Bộ Xây dựng có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến đối với đề nghị phê duyệt Đề án di dời bến cảng Hoàng Diệu thuộc cảng biển Hải Phòng, TP Hải Phòng.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 7888/VPCP-CN ngày 20/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến đối với đề nghị phê duyệt Đề án di dời bến cảng Hoàng Diệu thuộc cảng biển Hải Phòng, TP Hải Phòng (kèm theo Tờ trình số 9042/TTr-BGTVT ngày 15/8/2018 của Bộ Giao thông Vận tải và Dự thảo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, không bao gồm Đề án di dời bến cảng Hoàng Diệu thuộc cảng biển Hải Phòng).

Theo Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, khu vực đang lập Đề án di dời bến cảng Hoàng Diệu đã xác định“... đất phần cảng ven sông Cấm sau khi di dời dành cho phát triển khu chức năng đô thị, ưu tiên công trình dịch vụ công cộng, cây xanh, văn phòng, thương mại. Tầng cao trung bình 3÷5 tầng, mật độ xây dựng khoảng 50%, hệ số sử dụng đất 1,5÷2,5 lần...”. Do vậy, UBND TP Hải Phòng cần tuân thủ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tờ trình số 9042/TTr-BGTVT và hồ sơ kèm theo chưa nêu rõ quy mô, diện tích, ranh giới nghiên cứu (bao gồm trong và vùng phụ cận) dự kiến sẽ phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố và quy hoạch phân khu quận Ngô Quyền, đề nghị phải bổ sung làm rõ các chỉ tiêu quy hoạch.

Về chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau khi di dời bến cảng Hoàng Diệu: Yêu cầu cần thực hiện theo Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về các chỉ tiêu quy hoạch; công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật hiện hành. Các cơ quan chức năng cần phải thẩm định kinh phí di dời, đầu tư xây dựng, báo cáo UBND thành phố và Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng lưu ý cần đánh giá ảnh hưởng về kinh tế, xã hội, hạ tầng kỹ thuật, giao thông đường thủy, đường sắt khi chuyển lượng vận tải hàng hóa tập trung về bến cảng Chùa Vẽ và thực hiện Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch chung Thành phố.

Đoan Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: