10:32 | 19/01/2019

Ý kiến của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung các Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực một số sông

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 02/BXD-GD gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức nghiên cứu, rà soát, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả, sông Hương, sông Vu Gia – Thu Bồn, sông Srêpook và sông Đồng Nai trong thời gian qua và đề xuất, kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để tiếp tục hoàn thiện các Quy trình nêu trên.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Bộ Xây dựng nhận được các Văn bản số 6564/BTNMT-TNN, số 6565/BTNMT-TNN, số 6566/BTNMT-TNN, số 6567/BTNMT-TNN, số 6568/BTNMT-TNN và số 6569/BTNMT-TNN ngày 30/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị Bộ Xây dựng tổ chức nghiên cứu, rà soát, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả, sông Hương, sông Vu Gia – Thu Bồn, sông Srêpook và sông Đồng Nai trong thời gian qua và đề xuất, kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để tiếp tục hoàn thiện các Quy trình nêu trên.

Theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thì trách nhiệm trong việc thực hiện quy trình vận hành các hồ chứa nước, quy trình vận hành liên hồ chứa thuộc chủ quản lý đập, hồ chứa nước, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Vì vậy, Bộ Xây dựng không tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất nội dung cần sửa đổi các Quy trình vận hành liên hồ chứa nêu trên.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: