09:35 | 08/04/2019

Yên Bái: Nghiêm cấm lấn chiếm lòng đường, hè phố để dựng rạp

(Xây dựng) - UBND tỉnh Yên Bái đã có công văn yêu cầu tất cả các cấp, sở, ngành và chính quyền địa phương cần nghiêm túc thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở người dân địa phương không được “chiếm lòng đường, hè phố” để dựng rạp, dựng hội trường tổ chức những công việc riêng của gia đình.


Từ nay hiện tượng chiếm đường để tổ chức công việc riêng sẽ bị quản chặt ở Yên Bái.

Theo đó, Thường trực UBND tỉnh Yên Bái đã quán triệt, yêu cầu tất cả các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải thực hiện nghiêm Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trên địa bàn.

Với vai trò “cán bộ đi trước, làng nước đi sau” tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống phô trương, hình thức trong việc cưới, việc tang.

UBND tỉnh cũng giao cho Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc dựng rạp lấn chiếm hành lang, lòng đường giao thông khi tổ chức các sự kiện, đặc biệt là trong việc cưới, việc tang; kiên quyết xử lý dỡ bỏ và không để tiếp tục tái diễn các hiện tượng lợi dụng việc gia đình có đám để chiếm lòng đường, hè phố, gây cản trở giao thông; chưa kể các rủi ro có thể xảy ra, có thể chứa những ẩn họa bất ngờ.

Cùng chung nhiệm vụ, về phía Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội. Tăng cường công tác kiểm tra (kể cả đột xuất) việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các lễ hội… Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm xây dựng nếp sống văn minh…

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Hà Văn Chiến, một người dân sinh sống ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nhận xét: Việc ngăn chặn này sẽ giảm thiểu được tình trạng chiếm lòng đường cũng như là hiểm họa đối với xe cộ qua lại. Nhà tôi gần tuyến đường từ cảng Hương Lý đi ra khu công nghiệp phía Nam, hàng ngày xe cộ chạy rầm rập, nhiều gia đình vẫn thản nhiên dựng rạp. Nhưng từ ngày có đội trật tự của xã đi nhắc nhở, không còn hiện tượng chiếm đường này nữa.

Đức Hải

Các bài đã đăng: