Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Hoa Kỳ mong muốn giúp Việt Nam trong lĩnh vực hạt nhân dân sự

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ Thomas Countryman, phụ trách vấn đề hợp tác hạt nhân dân sự và chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đã gặp gỡ báo chí Việt Nam; trao đổi về hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong lĩnh vực hạt nhân dân sự cũng như kiểm soát thương mại trong tiến trình hướng đến thực thi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Video Xây dựng

Xem tiếp
Bộ Xây dựng có đồng quan điểm với Hà Nội về nhà 8B Lê Trực

Bộ Xây dựng có đồng quan điểm với Hà Nội về nhà 8B Lê Trực