Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Kinh tế thế giới: Khó chồng khó

(Xây dựng) - Dự báo về tình hình kinh tế thế giới năm nay, Viện Nghiên cứu kinh tế - xã hội Anh (NIESR) cho rằng, kinh tế thế giới sẽ đạt tăng trưởng thấp nhất kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu với tốc độ tăng trưởng 3% và sẽ phục hồi với tốc độ 3,5% vào năm 2016.

Bệnh viện Xây dựng Việt Trì nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

(Xây dựng) - Những năm qua, Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã không ngừng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của ngành đề ra, nhất là công tác trọng tâm chủ yếu của ngành nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc, ...

Video Xây dựng

Xem tiếp
Sớm ban hành văn bản hướng dẫn Luật DN, Luật Đầu tư

Sớm ban hành văn bản hướng dẫn Luật DN, Luật Đầu tư