Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Tạo sự minh bạch trong hợp đồng xây dựng

(Xây dựng) - Để đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Dự thảo Nghị định là sự kế thừa của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP và Nghị định số 207/2013NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Bảo vệ di sản thế giới Vịnh Hạ Long cho muôn đời sau

Hai mươi năm sau ngày Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới (17/12/1994 - 17/12/2014), chính quyền và người dân Quảng Ninh luôn ra sức bảo vệ di sản này được nguyên vẹn, bởi ai cũng biết đây là nguồn vốn quý phục vụ lợi ích cộng đồng xã hội lâu dài và bền vững.

Truyền hình Xây dựng

Xem tiếp
Bản tin Xây dựng trong tuần (Từ 13/10 - 19/10)

Bản tin Xây dựng trong tuần (Từ 13/10 - 19/10)

Cached Page By MasterCMS Framework 2013!! http://mastercms.org