Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải lưu vực sông Đồng Nai

(Xây dựng) - Hiện nay trên cả nước tình trạng ô nhiễm môi trường nước ngày càng trầm trọng, nhất là đầu nguồn các dòng sông. Để đảm bảo môi trường nước của lưu vực sông Đồng Nai không bị ô nhiễm do nước thải của các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của con người.

Điều kiện tặng cho đất nông nghiệp

(Xây dựng) - Năm 1980, bà của ông Lê Đình Nghĩa (Vĩnh Phúc) có nhận chuyển nhượng 3 sào đất nông nghiệp để canh tác. Nay các người con của bà ông đã thoát ly không làm nông nghiệp nữa thì có đủ điều kiện để nhận tặng, cho hoặc sau này được thừa kế quyền sử dụng số đất nông nghiệp này không?

Video Xây dựng

Xem tiếp
Bệnh viện Xây dựng kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Bệnh viện Xây dựng kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam