Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Bình Dương cảnh báo cắt điện đối với hàng trăm lò gạch hoffman

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã yêu cầu các huyện, thị cần có biện pháp cưỡng chế cắt cầu dao điện để chấm dứt hàng trăm lò gạch hoffman chây ỳ ngừng sản xuất.

Video Xây dựng

Xem tiếp
Gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng hỗ trợ thị trường nhà ở xã hội

Gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng hỗ trợ thị trường nhà ở xã hội