Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Sai phạm trong lĩnh vực xuất bản: Những dấu hỏi…

Vi phạm trong liên kết xuất bản không phải bây giờ mới hiện diện, nhưng có lẽ chưa bao giờ các cuốn sách lại bị thả nổi đến mức… sai sót tiếp nối sai sót như thời gian gần đây. Và đi kèm với những "phân bua" về sai phạm là những dấu hỏi đầy phân vân về biện pháp xử lý "rác" trong lĩnh vực xuất bản.

Truyền hình Xây dựng

Xem tiếp
Thảo luận Luật nhà ở (sửa đổi) và Luật kinh doanh BĐS (sửa đổi)

Thảo luận Luật nhà ở (sửa đổi) và Luật kinh doanh BĐS (sửa đổi)