Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Xử lý chống thấm đập bằng phương pháp phun ép vật liệu gốc xi măng

(Xây dựng) - Sáng 3/7, tại Trụ sở Bộ Xây dựng, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) báo cáo kết quả đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu và giải pháp kỹ thuật xử lý chống thấm đập và các công trình bê tông CVC đã sử dụng bằng phương pháp phun ép vật liệu gốc xi măng, trước Hội đồng thẩm định gồm lãnh đạo các cục, vụ, viện thuộc Bộ Xây dựng, Th.S Hoàng Văn Thịnh là Chủ nhiệm đề tài.

Video Xây dựng

Xem tiếp
Ngân hàng bảo lãnh Dự án bất động sản

Ngân hàng bảo lãnh Dự án bất động sản