Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Tăng cường giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản

(Xây dựng) - Cùng với việc thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, việc phân bổ vốn đầu tư công đảm bảo tính công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đầu tư công trên địa bàn.

Video Xây dựng

Xem tiếp
Xin chờ trong giây lát...