Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Người đam mê với sự nghiệp phát triển ngành VLXD

(Xây dựng) - Trong những năm gần đây, Viện VLXD (Bộ Xây dựng) đã tham gia tích cực và có hiệu quả vào công tác quản lý chất lượng VLXD. Viện là thành viên tích cực trong mạng lưới kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam, hội các phòng thử nghiệm Việt Nam, tham gia vào tổ chuyên gia Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình trọng điểm.

Truyền hình Xây dựng

Xem tiếp
Bản tin Xây dựng trong tuần (Từ 13/10 - 19/10)

Bản tin Xây dựng trong tuần (Từ 13/10 - 19/10)

Cached Page By MasterCMS Framework 2013!! http://mastercms.org