Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Đà Nẵng cải tạo, nâng cấp Trung tâm Hội chợ triển lãm thành Trung tâm Hội nghị Quốc tế

(Xây dựng) - Nhằm thực hiện tốt cơ sở hạ tầng phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Bộ Xây dựng thống nhất với chủ trương giao UBND thành phố Đà Nẵng là cấp quyết định đầu tư, đồng thời là chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng thành Trung tâm Hội nghị Quốc tế.

Video Xây dựng

Xem tiếp
Bảo trì nhà tái định cư: Khi quả bóng trách nhiệm bị đùn đẩy

Bảo trì nhà tái định cư: Khi quả bóng trách nhiệm bị đùn đẩy