Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Sổ đỏ được cấp nhanh nhờ cải cách hành chính

Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) vừa có báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành là đẩy mạnh cải cách hành chính về đất đai, giảm phiền hà cho người dân và DN trong việc cấp sổ đỏ.

Truyền hình Xây dựng

Xem tiếp
Bản tin Xây dựng trong tuần (Từ 15/12 - 21/12)

Bản tin Xây dựng trong tuần (Từ 15/12 - 21/12)

Cached Page By MasterCMS Framework 2013!! http://mastercms.org