Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Tìm giải pháp gỡ khó cho ngành cơ khí trọng điểm?

(Xây dựng) - Ngày 18/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Cơ khí trọng điểm - Những rào cản cần được tháo gỡ”. Hội thảo do Hiệp hội Cơ khí Việt Nam và Vụ Công nghiệp nặng - Bộ Công Thương phối hợp với Công ty CP Truyền thông Công nghiệp và Thương mại tổ chức.

Xây dựng nét Văn Hóa thanh lịch người Hà Nội

(Xây dựng) - Quỹ Văn hóa Hà Nội đang triển khai hoạt động của Dự án "Hà Nội đẹp và chưa đẹp" thuộc Chương trình số 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2011-2015".

Truyền hình Xây dựng

Xem tiếp
Sập hầm thủy điện tại Lâm Đồng

Sập hầm thủy điện tại Lâm Đồng

Cached Page By MasterCMS Framework 2013!! http://mastercms.org