Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Công ty TNHH Hoài nam khởi kiện UBND tỉnh Quảng Ninh

(Xây dựng) - Công ty TNHH Hoài nam vừa gửi văn bản khởi kiện UBND tỉnh Quảng Ninh: Theo nội dung đơn khởi kiện: Ngày 08 tháng 11 năm 2004, Công ty Hoài Nam đã ký: Hợp đồng thuê đất số 172/HĐTĐ với Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ninh và đã được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 541619 ngày 07/01/2005 để thuê diện tích đất: 14.771,0 m2 với thời hạn thuê đất là 05 năm.

Áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng phúc đáp Sở Xây dựng tỉnh Long An về việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng, được quy định tại Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị (viết tắt là Nghị định số 180/2007/NĐ-CP).

Video Xây dựng

Xem tiếp
Từ 1/7, Việt kiều được mua nhà như người trong nước

Từ 1/7, Việt kiều được mua nhà như người trong nước