Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư tại các dự án.

(Xây dựng) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, Nghị định này sẽ quy định tổng mức đầu tư xây dựng; dự toán xây dựng; dự toán gói thầu xây dựng; định mức, giá xây dựng; chỉ số giá xây dựng; chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng...

Dồn điền đổi thửa - Khâu đột phá trong xây dựng NTM ở Hà Nội

(Xây dựng) - Hiện nay, Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới (NTM), với 121/401 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số hộ nghèo toàn thành phố còn 34.409 hộ, giảm 81.694 hộ so với năm 2011 (116.057 hộ); tỷ lệ hộ nghèo còn 1,91%, giảm 5,61% so với năm 2011 (7,52%).

Video Xây dựng

Xem tiếp
Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014