Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Ngành xi măng: Thúc đẩy tiêu thụ nội địa

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 5/2015, lượng xi măng và clinker của Việt Nam xuất khẩu (XK) đã giảm 28% về lượng và 27,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Bài toán đối với doanh nghiệp (DN) xi măng tại thời điểm này là thúc đẩy tiêu thụ nội địa để hoàn thành kế hoạch năm và tạo đà cho XK.

"Đại hội Công đoàn Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội"

(Xây dựng) - Ngày 30/6, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với chủ đề: Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, phát huy sức mạnh của các đoàn viên Công đoàn, quyết tâm thực hiện tốt năm trật tự và văn minh đô thị, xây dựng Công đoàn Thanh tra Sở vững mạnh.

Video Xây dựng

Xem tiếp
Tăng trưởng xanh hướng đến phát triển bền vững

Tăng trưởng xanh hướng đến phát triển bền vững