Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để cứu Tháp cổ Mỹ Sơn

Trước thông tin Tháp cổ Mỹ Sơn bị nghiêng và lún nghiêm trọng, sáng 30/10, ông Hồ Xuân Tịnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết tình trạng Tháp cổ Mỹ Sơn bị lún, nghiêng và bị bào mòn đã diễn ra từ nhiều năm nay.

Truyền hình Xây dựng

Xem tiếp
Vận hành dây chuyền sản xuất miến sạch Minh Dương

Vận hành dây chuyền sản xuất miến sạch Minh Dương

Cached Page By MasterCMS Framework 2013!! http://mastercms.org