Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Siết chặt công tác cấp phép và quản lý trật tự xây dựng

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến tiếp thu cho Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng. Thông tư này quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng; giấy phép xây dựng có thời hạn; quy trình và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Video Xây dựng

Xem tiếp
Thị trường bất động sản phục hồi tích cực

Thị trường bất động sản phục hồi tích cực