Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Ngành xi măng: Thúc đẩy tiêu thụ nội địa

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 5/2015, lượng xi măng và clinker của Việt Nam xuất khẩu (XK) đã giảm 28% về lượng và 27,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Bài toán đối với doanh nghiệp (DN) xi măng tại thời điểm này là thúc đẩy tiêu thụ nội địa để hoàn thành kế hoạch năm và tạo đà cho XK.

Video Xây dựng

Xem tiếp
Tăng trưởng xanh hướng đến phát triển bền vững

Tăng trưởng xanh hướng đến phát triển bền vững