Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Hà Tĩnh: Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia bị “bức tử”

(Xây dựng) - Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đền Chợ Củi thờ Thánh Mẫu Linh Từ và ông Hoàng Mười ở Hà Tĩnh, là địa chỉ tâm linh nổi tiếng cả nước, thu hút khách thập phương. Hiện nay, do tác động của nhiều yếu tố, công trình đã xuống cấp nên việc tu bổ, tôn tạo là cần thiết.

Video Xây dựng

Xem tiếp
Hào hùng Lễ diễu binh - diễu hành mừng Tết Độc lập

Hào hùng Lễ diễu binh - diễu hành mừng Tết Độc lập