Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Xây dựng nông thôn mới còn "vướng" quy hoạch

(Xây dựng) - Chương trình xây dựng nông thôn mới đang được triển khai diện rộng trên khắp cả nước, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, mang lại những chuyển biến tích cực ở nhiều vùng nông thôn. Song, công tác quy hoạch - vốn được coi là yếu tố then chốt để quyết định diện mạo của một vùng nông thôn mới, lại đang gặp nhiều vấn đề gây tác động không nhỏ đến hiệu quả thực hiện chương trình.

Video Xây dựng

Xem tiếp
Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014