Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Dành sẵn hàng sang đón luồng khách mới

Việc Quốc hội ấn nút thông qua cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam được giới kinh doanh BĐS cũng như các chuyên gia kinh tế kỳ vọng sẽ mở ra một cơ hội cho thị trường cũng như tác động tích cực cho nền kinh tế.

Truyền hình Xây dựng

Xem tiếp
Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng dự lễ kỷ niệm 30 thành lập Vụ Hợp tác Quốc tế

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng dự lễ kỷ niệm 30 thành lập Vụ Hợp tác Quốc tế

Cached Page By MasterCMS Framework 2013!! http://mastercms.org