Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Sợi dây quê trong kí ức tuổi thơ

Trẻ con miền quê sông nước, được sinh ra và lớn lên trong môi trường ruộng vườn mênh mông. Không được tiếp xúc với các trò chơi hiện đại như ở thành thị. Cái gì có sẵn thì các em tận dụng triệt để, từ cái ăn, cái mặc cho đến chuyện… chơi.

Video Xây dựng

Xem tiếp
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng làm việc tại Bình Thuận

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng làm việc tại Bình Thuận