Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Cát Tường - vật liệu xanh thích ứng với chống biến đổi khí hậu

(Xây dựng) - Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, từ nhiều năm qua, Việt Nam đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu, chủ động đưa ra các cam kết trong lĩnh vực này, đồng thời tham gia tích cực và thực chất vào tiến trình đàm phán Thỏa thuận Paris, cùng với các nước nỗ lực vì mục tiêu chung đồng thời bảo vệ các lợi ích chính đáng của Việt Nam.

“Trên bảo dưới không nghe”

(Xây dựng) - Dừng hoạt động của các lò gạch thủ công (LGTC) theo lộ trình xóa bỏ, chuyển đổi các lò gạch thủ công sang lò công nghệ tiên tiến là chủ trương lớn của tỉnh Hải Dương, nhằm góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành sản xuất vật liệu xây dựng.

Tết xưa

(Xây dựng) - Đêm mùa đông thường dài, nhưng đêm mùa đông ở vùng quê dường như còn dài hơn, dài và buồn, dài vơ dài vẩn, dài lê thê lốc thốc… Nó khiến người ta không chịu nổi, nó làm người ta thấu nỗi cô đơn trống vắng, nỗi nhớ vì thế lại cồn cào, xuyên thấu hơn.

Video Xây dựng

Xem tiếp
TPP: Hiệp định thương mại của thế kỷ 21

TPP: Hiệp định thương mại của thế kỷ 21