Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Phân biệt tôn thật - tôn giả bằng cách nào?

(Xây dựng) - Tôn giả ngang nhiên hoành hành trên thị trường. Đó là thực tế khó phủ nhận. Tuy nhiên đã đến lúc người tiêu dùng cần nhận thức đúng về quyết định của mình dựa trên tính toán và so sánh thiệt hại nếu sử dụng tôn giả, tôn nhái.

Truyền hình Xây dựng

Xem tiếp
Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi)

Cached Page By MasterCMS Framework 2013!! http://mastercms.org