Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Châu bản triều Nguyễn: Sau vinh danh là bài toán bảo tồn

Việc Châu bản triều Nguyễn được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản tư liệu (thuộc chương trình “Ký ức thế giới” khu vực Châu Á-Thái Bình Dương) đã khẳng định giá trị và tầm ảnh hưởng của khối tư liệu này.

Chi phí dịch vụ công ích đô thị

(Xây dựng) - Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: “Đề nghị sớm ban hành Thông tư thay thế cho Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị, vì hiện nay một số quy định tại Thông tư này không còn phù hợp khi các đơn vị sự nghiệp nhà nước, Cty nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa”.

Truyền hình Xây dựng

Xem tiếp
Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng: Ngành xây dựng mãi ghi ơn các liệt sỹ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng: Ngành xây dựng mãi ghi ơn các liệt sỹ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng

Cached Page By MasterCMS Framework 2013!! http://mastercms.org