Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Tạo sự minh bạch trong hợp đồng xây dựng

(Xây dựng) - Để đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Dự thảo Nghị định là sự kế thừa của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP và Nghị định số 207/2013NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Danh lam thắng cảnh Đảo Cò (Hải Dương): Được công nhận di tích quốc gia

Ngày 16/11/2014, UBND huyện Thanh Miện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương sẽ tổ chức đón nhận QĐ (quyết định) xếp hạng di tích Quốc gia cho Danh lam thắng cảnh Đảo Cò (xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện).

Truyền hình Xây dựng

Xem tiếp
Bản tin Xây dựng trong tuần (Từ 13/10 - 19/10)

Bản tin Xây dựng trong tuần (Từ 13/10 - 19/10)

Cached Page By MasterCMS Framework 2013!! http://mastercms.org