Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại

(Xây dựng) - Bạn có bao giờ đặt câu hỏi "đây là gì?" Trong khi chúng là những đồ vật gắn bó rất thân quen với cha mẹ hoặc ông bà của bạn. Dưới đây là những hình ảnh nói lên sự khác nhau của những đồ vật trong quá khứ và hiện tại.

Truyền hình Xây dựng

Xem tiếp
Bản tin Xây dựng trong tuần (Từ 15/12 - 21/12)

Bản tin Xây dựng trong tuần (Từ 15/12 - 21/12)

Cached Page By MasterCMS Framework 2013!! http://mastercms.org