Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Xây dựng Thái Nguyên là trung tâm vùng trung du, miền núi phía Bắc

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Quy hoạch), đến năm 2020, sẽ xây dựng Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, là trung tâm của vùng trung du và miền núi phía Bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ, nhất là dịch vụ giáo dục - đào tạo.

Điều kiện tặng cho đất nông nghiệp

(Xây dựng) - Năm 1980, bà của ông Lê Đình Nghĩa (Vĩnh Phúc) có nhận chuyển nhượng 3 sào đất nông nghiệp để canh tác. Nay các người con của bà ông đã thoát ly không làm nông nghiệp nữa thì có đủ điều kiện để nhận tặng, cho hoặc sau này được thừa kế quyền sử dụng số đất nông nghiệp này không?

Video Xây dựng

Xem tiếp
Bệnh viện Xây dựng kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Bệnh viện Xây dựng kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam