Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Nhà ở xã hội - những giấc mơ đã trở thành hiện thực

(Xây dựng) - Chính sách sinh ra nhà cửa, chuyện đã không còn lạ sau 2 năm Chính phủ và ngành xây dựng nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Hàng triệu công nhân, giáo viên, lực lượng vũ trang với thu nhập trung bình đã có nhà để ở,

Video Xây dựng

Xem tiếp
Mùa xuân, hoa đua nở trên sông nước Tràng An

Mùa xuân, hoa đua nở trên sông nước Tràng An