Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Lo lãi suất không ổn định

(Xây dựng) - Thông tin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang trình Thủ tướng Chính phủ gói tín dụng cho phép các ngân hàng có thể cho cán bộ, công chức vay tối đa 2 tỷ đồng mua nhà ở thương mại (NOTM) đang được dư luận hết sức quan tâm. Người dân có nhu cầu mua nhà đang chờ đợi xem liệu chính sách này có khả thi?

Truyền hình Xây dựng

Xem tiếp
UBND xã tuyển dụng phạm nhân làm việc

UBND xã tuyển dụng phạm nhân làm việc

Cached Page By MasterCMS Framework 2013!! http://mastercms.org