Thứ ba 23/07/2024 12:05 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác phát triển nhà ở xã hội

16:00 | 10/07/2024

(Xây dựng) – Mới đây, Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Kế hoạch 137-KH/Tu thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.

Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác phát triển nhà ở xã hội
Những năm qua, tỉnh Bắc Giang là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về phát triển nhà ở xã hội.

Theo đó, kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đối với công tác phát triển nhà ở xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển nhà ở xã hội, giải quyết cơ bản nhu cầu nhà ở cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt việc hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình xã hội hóa, nhất là đối với người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở, hộ nghèo tại khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo tốt về nhà ở.

Về mục tiêu cụ thể, năm 2024, tỉnh Bắc Giang phấn đấu hoàn thành xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ 100% gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh.

Hằng năm, kịp thời rà soát xóa 100% các trường hợp nhà tạm, nhà dột nát, nhà xuống cấp phát sinh mới trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt việc hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình xã hội hóa bảo đảm mục tiêu đến năm 2030, xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tiếp tục triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết số 110-NQ/TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến năm 2025, giải quyết khoảng 80% số công nhân có nhu cầu về nhà ở tại các khu, cụm công nghiệp. Đến năm 2030, giải quyết khoảng 90% số công nhân có nhu cầu về nhà ở tại các khu, cụm công nghiệp.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023.

Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, tỉnh Bắc Giang sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đối với công tác phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội; đổi mới phương thức, mô hình quản lý và phát triển nhà ở xã hội.

Thân Nam

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load