Thứ năm 13/06/2024 23:02 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hưng Yên: Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quy hoạch, quản lý đất đai tại đô thị

15:59 | 11/06/2024

(Xây dựng) - UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 6/12/2019 của Chính phủ nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Hưng Yên: Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quy hoạch, quản lý đất đai tại đô thị
UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật pháp luật có liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị, pháp luật đất đai tổng hợp những nội dung còn bất cập, vướng mắc về cơ chế, chính sách để đề xuất sửa đổi, bổ sung bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa pháp luật về đất đai với các luật khác có liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng cụ thể hóa các quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn của địa phương nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật của Nhà nước về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai. Hướng dẫn triển khai lập đồng bộ các loại quy hoạch đô thị; đôn đốc các cơ quan, tổ chức khẩn trương lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy định; không cấp phép công trình cao tầng tại các trung tâm đô thị trái với quy hoạch đã được phê duyệt, gây quá tải hạ tầng kỹ thuật, xã hội khu vực dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tham gia góp ý dự thảo các nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng cụ thể hóa các quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn của địa phương nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật của Nhà nước về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai. Rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã quá thời hạn thực hiện, tham mưu UBND tỉnh có biện pháp xử lý dứt điểm để bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất và hiệu quả sử dụng đất.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình tham mưu, thực hiện việc giao đất, cho thuê đất phải công khai, minh bạch, đáp ứng các điều kiện quy định trong pháp luật về đất đai; thực hiện nghiêm việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua phương thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; có biện pháp ngăn chặn tỉnh trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép...

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường cần tăng cường công tác thanh tranh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai; tham mưu xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất; khắc phục vi phạm trong lĩnh vực đất đai, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm và có biện pháp xử lý cụ thể; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển đô thị bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đồng bộ giữa pháp luật về đất đai và pháp luật về đô thị, bảo đảm quyền lợi của người có đất thu hồi...

Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường công tác, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cơ quan thông tin có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng chính sách, pháp luật về đất đai tại địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm về pháp luật đất đai, xây dựng. Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách, pháp luật về đất đai để giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc có liên quan đến quản lý sử dụng đất đai; kiện toàn, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước của cơ quan quản lý đất đai ở địa phương. Tổ chức thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị của tổ chức và công dân; tổ chức công bố, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận thông tin trong quy hoạch đã được duyệt; khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, tổ chức xã hội nghề nghiệp tham gia phản biện xã hội đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Tăng cường công tác thanh tranh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai và quy hoạch đô thị; tham mưu xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất; khắc phục vi phạm trong lĩnh vực đất đai, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm và có biện pháp xử lý cụ thể; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển đô thị bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đồng bộ giữa pháp luật về đất đai và pháp luật về đô thị, bảo đảm quyền lợi của người có đất thu hồi; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực đất đai, để hạn chế các vụ việc khiếu kiện kéo dài, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Vị Thủy

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load