Thứ năm 13/06/2024 23:03 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hưng Yên: Vào cuộc quyết liệt, thực hiện nghiêm các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

15:15 | 11/06/2024

(Xây dựng) – Đây là yêu cầu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa tại hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kết luận số 741-KL/TU ngày 12/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Hưng Yên: Vào cuộc quyết liệt, thực hiện nghiêm các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các Sở, ngành, địa phương cần vào cuộc quyết liệt, thực hiện nghiêm các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh: Năm 2024, kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh rất lớn nhưng tiến độ giải ngân vốn đang rất chậm. Vì vậy, để hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công Thủ tướng Chính phủ giao, yêu cầu các cấp, các ngành cần vào cuộc quyết liệt, thực hiện nghiêm các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/1/2024 của Chính phủ; chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 15/3/2023 về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kết luận số 741-KL/TU ngày 12/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh quyết tâm, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án gắn với bảo đảm chất lượng, an toàn và tuân thủ quy định của pháp luật. Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn về tiến độ thực hiện dự án. Có phương án xử lý dứt điểm nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Tăng cường quản lý Nhà nước về thị trường vật liệu xây dựng; chủ động tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng cho các dự án. Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương khi để xảy ra chậm trễ, ách tắc trong triển khai các dự án đầu tư công. Rà soát các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, tập trung vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành. Đồng thời thực hiện các giải pháp tạo nguồn thu để thực hiện kế hoạch đầu tư công

Năm 2024, kế hoạch vốn đầu tư công của Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ giao là 19.921 tỷ đồng. Hiện Hưng Yên đã phân bổ chi tiết được 62% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tương đương 12.356,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết tháng 5, tỉnh Hưng Yên mới giải ngân được gần 2.300 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 11,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hưng Yên, quá trình triển khai các dự án phát sinh một số khó khăn, vướng mắc làm chậm tiến độ thi công và giải ngân vốn, trong đó, chủ yếu khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng, về nguồn cung vật liệu, vật tư, thiết bị… cần sớm được tháo gỡ.

Vị Thủy

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load