Thứ năm 13/06/2024 23:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Những đối tượng nào thuộc diện hỗ trợ về nhà ở?

14:41 | 11/06/2024

(Xây dựng) - Theo quy định của pháp luật hiện hành, chưa có quy định về phụ cấp lưu trú áp dụng đối với cán bộ, công chức chưa có nhà ở hoặc có nhà ở dưới diện tích tối thiểu. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về nhà ở hiện hành, các trường hợp cán bộ, công chức chưa có nhà ở hoặc có nhà ở dưới diện tích tối thiểu thì có thể được hỗ trợ về nhà ở.

Những đối tượng nào thuộc diện hỗ trợ về nhà ở?
Bộ Xây dựng đang phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan xây dựng Nghị định, trong đó hướng dẫn điều kiện được thuê nhà ở công vụ, trình Chính phủ xem xét, ban hành. (Ảnh minh họa)

Theo đó, cán bộ, công chức chưa có nhà ở hoặc có nhà ở dưới diện tích tối thiểu thì có thể được hỗ trợ về nhà ở theo một trong hai hình thức.

Cụ thể, về đối tượng được thuê nhà ở công vụ, tại khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở năm 2014 quy định:

“b)… Cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển đến công tác tại địa phương giữ chức vụ từ Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Sở và tương đương trở lên;

c) Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội không thuộc diện quy định tại điểm b khoản này được điều động, luân chuyển đến công tác tại xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo;”

Về điều kiện thuê nhà ở công vụ, tại điểm b khoản 2 Điều 49 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở quy định:

“b) Thuộc diện chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được thuê, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội tại nơi đến công tác hoặc đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại nơi đến công tác nhưng có diện tích nhà ở bình quân trong hộ gia đình dưới 15 m2 sàn/người.”

Theo Bộ Xây dựng, ngày 27/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025). Theo đó, đối tượng thuê nhà ở công vụ quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật Nhà ở năm 2023: “b)… Cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái từ cơ quan trung ương về địa phương công tác hoặc từ địa phương này đến địa phương khác để giữ chức vụ từ Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, Phó Giám đốc Sở và tương đương trở lên”;

Về điều kiện thuê nhà ở công vụ, tại điểm b khoản 2 Điều 45 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 đã giao Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện thuê nhà ở công vụ.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan xây dựng Nghị định, trong đó hướng dẫn điều kiện được thuê nhà ở công vụ, trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ nhà ở nêu trên, cán bộ, công chức chưa có nhà ở hoặc có nhà ở dưới diện tích tối thiểu thì có thể được hỗ trợ về nhà ở có thể được hỗ trợ nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội.

Theo quy định của Luật Nhà ở hiện hành, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội quy định tại khoản 7 Điều 49 quy định của Luật Nhà ở năm 2014.

Theo đó: “7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức”;

Điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. Cụ thể, “4. Các đối tượng quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở phải đáp ứng điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại Điều 51 của Luật Nhà ở, trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình thì diện tích nhà ở bình quân dưới 10m2/người”.

Theo quy định tại Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025): Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội quy định tại khoản 8 Điều 76: “8. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức”;

Về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, điểm a khoản 1 Điều 78 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 đã giao Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan xây dựng Nghị định, trong đó hướng dẫn điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Ý Nhi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load