Chủ nhật 03/03/2024 21:42 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
 • Hoàn thiện nhà xây thô phải phù hợp với quy hoạch và thiết kế

  (Xây dựng) - Trường hợp công trình nhà ở thuộc dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán của doanh nghiệp, việc hoàn thiện nhà ở phải bảo đảm phù hợp theo quy hoạch được phê duyệt, thiết kế được thẩm định, phê duyệt, giấy phép xây dựng (nếu có) theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành.

 • Căn cứ đánh giá, công nhận tiêu chí quy hoạch xã nông thôn mới

  (Xây dựng) - Đối với các xã đã và đang tổ chức lập quy hoạch phân khu đô thị, định hướng thành lập phường, sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị theo quy định là cơ sở để đánh giá đảm bảo tiêu chí quy hoạch để xem xét, đánh giá, công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

 • Thế nào là công trình xây dựng khẩn cấp?

  (Xây dựng) - Công trình xây dựng khẩn cấp được xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 130 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 48 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

 • Điều kiện cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

  (Xây dựng) - Ông Danh Toàn có câu hỏi liên quan tới các điều kiện cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị, gửi tới cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn giải đáp.

 • Xác định thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình

  (Xây dựng) - Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu được quy định tại các Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

 • Thí điểm đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khai thác bảng tuyên truyền, quảng cáo

  (Xây dựng) - Việc thí điểm đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, khai thác, vận hành bảng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị kết hợp với quảng cáo thương mại cần tuân thủ quy định về tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, pháp luật về đầu tư, đấu thầu, xây dựng nếu có cấu phần xây dựng và pháp luật có liên quan.

 • Có được điều chỉnh giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng?

  (Xây dựng) - Chủ đầu tư A và nhà thầu B ký hợp đồng thi công xây dựng gói thầu C (là gói thầu quy mô lớn) thuộc lĩnh vực giao thông, trong đó giá trị hợp đồng đã ký kết là 500 tỷ đồng, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng theo mức tối thiểu là 2% x 500 tỷ đồng = 10 tỷ đồng.

 • Điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ dự án nhà ở xã hội

  (Xây dựng) - Để phù hợp với Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 thì UBND cấp tỉnh phải điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định, làm cơ sở để chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

 • Quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì công trình

  (Xây dựng) - Việc đánh giá an toàn công trình được thực hiện theo quy trình do Bộ Xây dựng ban hành theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng.

 • Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình nhà ở riêng lẻ

  (Xây dựng) - Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình được quy định tại các Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (theo thời điểm áp dụng của các Nghị định).

 • Thanh Xuân (Hà Nội): Cần kiểm tra loạt công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng tại phường Nhân Chính

  (Xây dựng) - Hiện nay, trên địa bàn phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội) xuất hiện nhiều công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, xây sai so với giấy phép xây dựng được cấp. Điều đáng nói, có những vi phạm đã được các cơ quan chức năng chỉ rõ, nhưng việc xử lý dường như vẫn chậm trễ, thờ ơ khiến người dân vô cùng bức xúc.

 • Đăng ký, kiểm tra hợp quy đối với sản phẩm cát tự nhiên

  (Xây dựng) - Bộ Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần Cát Cam Việt Nam liên hệ với Sở Xây dựng tỉnh An Giang để đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu và được hướng dẫn theo quy định.

 • Điều chỉnh quy hoạch có phải lấy ý kiến hội đồng thẩm định?

  (Xây dựng) - Khi thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng, cơ quan thẩm định quy định lấy ý kiến của hội đồng thẩm định.

 • Không kiểm tra công trình khi thi công, kiểm tra nghiệm thu thế nào?

  (Xây dựng) - Trường hợp công trình không được kiểm tra trong quá trình thi công thì đề nghị chủ đầu tư gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để được thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định.

 • Đơn vị giám sát hay chủ đầu tư xác nhận khối lượng thi công?

  (Xây dựng) - Theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, chủ đầu tư được quyền tự thực hiện nếu đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn bộ các nội dung quy định từ Khoản 3 đến Khoản 7 Điều 14.

 • Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, xác định chỉ số giá thế nào?

  (Xây dựng) - Công ty ông Nguyễn Văn Phong ký hợp đồng thi công xây dựng công trình, hình thức điều chỉnh giá theo Thông tư số 07/2016/TT-BXD.

 • Trường hợp nào phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án?

  (Xây dựng) - Các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật Xây dựng thì việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo Điều 61 Luật Xây dựng và Khoản 18 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

 • Chủ đầu tư có được biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư?

  (Xây dựng) - Khu cư dân tại chung cư ông Đặng Thế Minh (Hà Nội) ở có 310 căn hộ, riêng biệt từ tầng 5 đến tầng 20, đi sảnh riêng, thang máy riêng, có phí bảo trì riêng, có đơn vị vận hành riêng.

 • Chi phí đền bù tăng có phải điều chỉnh tổng mức đầu tư?

  (Xây dựng) - Ông Nguyễn Công Tạng (Bình Định) đang thực hiện một dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Dự án được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 10/2015 với tổng mức đầu tư là 300 tỷ đồng; trong đó chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng là 25 tỷ đồng.

 • Sẽ tiếp tục có chính sách tín dụng hỗ trợ nhà ở

  (Xây dựng) - Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chính sách hỗ trợ tín dụng cho các đối tượng chính sách xã hội, phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước trong từng thời kỳ.

 • Điều kiện hoạt động dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

  (Xây dựng) - Các trang thiết bị, máy móc phục công tác thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm như với phương tiện đo nhóm 1 tại các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 1 Điều 25 Chương III Luật Đo lường.

 • Xác định chi phí phá dỡ công trình thế nào?

  (Xây dựng) - Chi phí phá dỡ các công trình xây dựng được xác định bằng cách lập dự toán xây dựng trên cơ sở khối lượng được đo bóc từ hồ sơ hiện trạng của công trình cần phá dỡ, phương án phá dỡ và đơn giá tương ứng.

 • Quyết toán chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật như thế nào mới đúng?

  (Xây dựng) - Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, thì việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng (hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

 • Áp dụng giải pháp phòng cháy chữa cháy cho công trình có tháp công nghệ cao

  (Xây dựng) - Chủ đầu tư xem xét, quyết định và tự chịu trách nhiệm việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cho các hoạt động xây dựng do mình quản lý theo các quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 • Giảm thuế giá trị gia tăng có làm thay đổi đơn giá trong hợp đồng thi công xây dựng?

  (Xây dựng) - Bộ Xây dựng cho biết, việc quản lý, điều chỉnh, thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với các tài liệu kèm theo hợp đồng và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

 • Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng đối với nhà thầu liên danh

  (Xây dựng) - Đơn vị ông N.B.T (Nghệ An) được giao quản lý dự án đầu tư mua sắm thiết bị. Đơn vị trúng thầu gói thầu xây lắp là đơn vị liên danh, tổng số tiền tạm ứng là 2,5 tỷ đồng (đơn vị A tạm ứng 1,7 tỷ đồng; đơn vị B tạm ứng 800 triệu đồng).

 • Thẩm quyền chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư

  (Xây dựng) - Ban quản trị nhà chung cư của bà Lê Thị Ngọc Hiếu (Thành phố Hồ Chí Minh) đã nhận bàn giao từ chủ đầu tư và quyết định thay đổi đơn vị vận hành mới với lý do hỗ trợ Ban quản trị nhận bàn giao và áp mức phí quản lý không thông qua Hội nghị nhà chung cư dưới mô hình thu hộ và chi hộ.

 • Căn cứ phân loại công trình cung cấp năng lượng

  (Xây dựng) - Căn cứ để phân loại công trình cụ thể phục vụ quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, phân định trách nhiệm quản lý các công trình xây dựng chuyên ngành của các cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

 • Nhà thầu thiết kế kỹ thuật có phải giám sát tác giả khi thi công?

  (Xây dựng) - Đơn vị của ông Trương Quang Thế làm giai đoạn thiết kế kỹ thuật (thiết kế bước 2) và đã được Bộ Xây dựng phê duyệt. Chủ đầu tư thuê một đơn vị tư vấn khác triển khai thiết kế thi công (thiết kế bước 3).

 • Vi phạm hành chính trong kinh doanh bất động sản, xử lý như thế nào?

  (Xây dựng) - Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản không đúng quy định, gây thiệt hại cho khách hàng thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Đang tải...

Tin bài cuối cùng